Set of puppies 10.08.2010

Father:Nezemnoy Krasoty Korsar

Mother:Verdikt Vasilisa Prekrasnaya